Kartu galime daugiau!

Žemaičių Kalvarijos vaikų ir jaunimo centras „Vilties vėrinėliai“.

Apie mus

Vaikų dienos centras – „Vilties vėrinėliai“

Viešoji įstaiga „Vilties vėrinėliai“ įsteigta 2005m. lapkričio 10 d. 

Steigėjas – Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija. 

Centro veiklai patalpas suteikia Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija pagal patikėjimo teisę neterminuotai. Parapijos namai renovuoti 2005 metais. Jų bendras plotas 472,88 m²  Centras naudoja 140 m² Veiklai skirtos patalpos: virtuvė, užsiėmimų kambarys, biblioteka – kompiuterių kambarys, vaikų poilsio – individualių pokalbių kambarys. 

Darbo laikas

Su vaikais centre dirbama kasdien darbo dienomis nuo 13 iki 18 val.

Organizuojant metines šventes ( Atvelykis, šv. Kalėdos)  veikiama ir nedarbo dienomis.

 

Paremkite

Jeigu norite paremti „Vilties vėrinėlius“ susisiekite nurodytu el. pašto adresu ir susisieksime su Jumis.

El.p: viltiesverineliai@gmail.com

Centro veikla grindžiama krikščioniško socialinio mokymo filosofija bei vadovaujamasi šiais principais:

Atvirumo

Centro veikla vykdoma atsižvelgiant į socialinius ir kultūrinius pokyčius, skirtingas gyvenimo situacijas, sąlygas, pasaulėžiūras bei vaiko ir jo šeimos narių poreikius ir pomėgius.

Prieinamumo

Paslaugos teikiamos ir veiklos vykdomos vaiko ir jo šeimos narių laisvu laiku, kuo arčiau jų gyvenamosios vietos ir tada, kada jų labiausiai reikia.

Interesų ir gerovės pirmumo

Teikiant centro paslaugas, svarbiausia – vaiko ir jo šeimos narių interesai. Vaikui ir jo šeimos nariams teikiamos paslaugos turi būti tik tokios, kurių reikia jų gerovei užtikrinti, ir, atsižvelgiant į centro galimybes, tam tikslui pasiekti turi būti imamasi visų reikiamų priemonių.

Šeimos įgalinimo

Sistemiškai dirbama su šeima bei jos aplinka, kad šeimos nariai sąmoningiau prisiimtų atsakomybę už savo sprendimus bei savo gyvenimo kūrimą.

Bendradarbiavimo

Centro paslaugų teikimas remiasi vaiko, jo šeimos narių, centro, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų aktyviu tarpusavio bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba.

Bendruomeniškumo

Skatinamas aktyvus bendruomenės dalyvavimas, iniciatyva siekiant bendrų centro tikslų ir vaiko ir jo šeimos narių poreikių.

Padėkite mums padėti vaikams

Ištieskite pagalbos ranką ir paremkite vaikų dienos centrą „Vilties vėrinėliai“. Susisiekite: viltiesverineliai@gmail.com

Antri namai vaikams

Vilties Vėrinėliai jau tapo kaip tikri antrieji namai, vaikams, kuriems to labiausiai reikia.

Į viršų